Презентации

Презентацијата на м-р Дејан Калиников, Проценка на капитални инвестиции, можете да ја преземете тука

Презентацијата на Проф. д-р Валентин Пепељугоски, Заштита на трговска марка и индустриски дизајн во индустријата за храна и пијалоци, можете да ја преземете тука