• Програма на ИФЦ за корпоративно управување за Европа и Централна Азија.
     
  • Бизнис случај: Корпоративното управување во Македонија. Промотивниот леток можете да го преземете тука